Pensioen begrijpelijk voor uw medewerkers


Pensioen begrijpelijk voor uw medewerkers

Effectief communiceren reikt verder dan de wettelijke zorgplicht van u als werkgever

Je hoort er veel over in de media. Werknemers vragen zich af hoe hoog hun pensioen zal zijn als ze eenmaal met pensioen mogen. Want pensioenen en de opbouw daarvan staan onder druk. En nieuwe pensioenwetgeving is aanstaande. De materie is ingewikkeld. Juist dan is het belangrijk dat werknemers weten hoe het er met hun pensioen voorstaat.

Als werkgever met minder dan 50 werknemers in dienst, heeft u een zorgplicht naar uw personeel als het gaat om pensioen. Wat deze zorgplicht inhoudt? U moet uw werknemers goed informeren over hun pensioen. Niet inlichten kan leiden tot aansprakelijkheid of schadeplichtigheid. Hier ligt voor werkgevers een taak. Een wettelijke taak.

Ingrijpende situaties

Het informeren begint al bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst en het doen van een pensioentoezegging. Maar vergeet ook niet de wijzigingen als gevolg van salarisverhogingen en nieuwe functies. Of belangrijke gebeurtenissen in het leven; een werknemer gaat trouwen of juist scheiden, krijgt kinderen, etc. Wees je als werkgever bewust van deze zorgplicht en informatieplicht. Want als het fout gaat, kunnen de (financiële) gevolgen groot zijn. Zorg daarom dat uw medewerkers de financiële gevolgen begrijpen wanneer een ingrijpende situatie zich voordoet. Zoals bij het overlijden van een partner of een kind. Want als dan ineens blijkt dat iets rond het pensioen niet goed geregeld is. Wat doe je dan?

Zorg dat uw medewerkers hun financiële situatie begrijpen

Pensioencommunicatie is een uitdaging. Hoewel de door pensioenuitvoerders wettelijk verstrekte informatie in principe volledig en toereikend is, wordt deze nauwelijks bekeken en gelezen door medewerkers. Pensioen is voor de meesten een ‘ver van mijn bed show’. Ga daarom in gesprek met uw individuele medewerkers. Dat kan door het geven van pensioenpresentaties en het voeren van één-op-één gesprekken. Deze pensioencommunicatie is misschien wel het meest lastige en meest waardevolle onderdeel van het communicatietraject. Ze zorgt er voor dat iedere medewerker zijn individuele financiële situatie begrijpt. Vraag hierbij hulp aan een adviseur. Een pensioenadviseur ondersteunt u als werkgever bij deze praktische communicatie. En vertaalt deze samen met uw medewerker tijdens een één-op-één gesprek naar hun eigen situatie. Op een persoonlijke, begrijpelijke en pragmatische wijze.

Het inzetten van een adviseur voor persoonlijke gesprekken met uw medewerkers maximaliseert de kans dat uw medewerkers hun eigen financiële situatie begrijpen. Zo voldoet u niet alleen aan uw wettelijke zorgplicht als werkgever, maar borgt u dat uw medewerkers hun situatie begrijpen.

Werknemers zijn de sleutel tot succes van uw onderneming. Inzicht in hun arbeidsvoorwaarden en inhet bijzonder de pensioenregeling, maakt dat uw werknemers plannen voor de toekomst kunnen maken. En bovenal bouwt u aan onderlinge loyaliteit doordat u zich betrokken opstelt bij enerzijds de oude dag van uw werknemers en anderzijds het afdekken van de risico’s overlijden en arbeidsongeschiktheid tot de pensioendatum.

Interesse? Neem dan contact met mij op. Ik reageer binnen één werkdag,